• image one
  • image two
  • image three
  • image four
  • image five
  • image four
  • image five
  • image five
  • image four
  • image five

Witamy na stronie "ODKRYWCÓW"


W górach jest wszystko co kocham
Wszystkie wiersze są w bukach
Zawsze kiedy tam wracam
Biorą mnie klony za wnuka

Jerzy Harasymowicz


Szkolne Koło Turystyczne „Traperzy” powstało w 2013 r., we wrześniu 2015 r. zmieniono nazwę organizacji na SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE „ODKRYWCY”.

Celem głównym działalności Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego „Odkrywcy” jest rozwijanie wśród jego członków oraz uczniów Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania najbliższej okolicy – ziemi gorlickiej, Beskidu Niskiego oraz Polski, tradycji i kultury narodowej, przyrody ojczystej.

SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE „ODKRYWCY” powstało w wyniku obserwacji i analizy potrzeb uczniów; potrzeby przynależności, ich chęci rozwijania indywidualnych zainteresowań, ale również pragnienia pogłębiania wiedzy związanej z własnym regionem, a także z ciekawymi krajobrazowo miejscami w Polsce i Europie. Potrzeba prowadzenia tego typu zajęć zrodziła się również z własnej miłości do rodzimego regionu oraz poczucia konieczności propagowania zalet własnego otoczenia wśród młodzieży szkolnej, gimnazjalnej. Oczekiwanym rezultatem realizacji zajęć jest poznanie zakątków Ziemi Gorlickiej, walorów krajoznawczych i turystycznych najbliższego regionu (Łemkowszczyzny), kraju i Europy (zajęcia teoretyczne, międzynarodowe wymiany uczniów). Ponadto wyrobienie u uczniów nawyku do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu poprzez aktywne uczestnictwo w pozaszkolnych imprezach turystyczno - krajoznawczych: rajdach, wycieczkach i biwakach.

Obecnie (Rok Szkolny 2015/2016) SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE „ODKRYWCY” liczy 24 członków.

Opiekunami są niezmiennie założyciele organizacji, panowie; GRZEGORZ MAZUR I ARKADIUSZ KAPŁON.